Kurs podologiczny II stopnia


Informacje o szkoleniu:

Czas trwania: 7 dni
Istnieje możliwość opłaty w systemie ratalnym.

Rabat lojalnościowy:

Dla stałych klientów przygotowany został specjalny rabat, przyznawany indywidualnie, przy każdym kolejnym szkoleniu.

Program:


Teoria:
- Zasady BHP w gabinecie podologicznym,
- Pojęcie dezynfekcji i sterylizacji,
- Budowa płytki paznokciowej,
- Najczęściej spotykane choroby skóry stóp oraz defekty stóp,
- Opatrunki w gabinecie podologicznym,
- Omówienie pielęgnacji stopy cukrzycowej,
- Stopa cukrzycowa – prawidłowa pielęgnacja w gabinecie kosmetycznym,
- Grzybica stóp i płytki paznokciowej- etiopatogeneza, leczenie, profilaktyka po wyleczonej grzybicy stóp i płytki paznokciowej.
- Rekonstrukcja płytki paznokciowej
- Brodawki stóp.wirus HPV, metody leczenia, zalecenie pozabiegowe.
- Badanie mikologiczne. Zasady prawidłowego pobierania materiału. Współpraca z laboratorium.

Zajęcia praktyczne:
- Prowadzenie karty zabiegowej
- Przygotowanie stanowiska pracy
- 1 blok- stopa cukrzycowa w gabinecie podologicznym. Prawidłowe prowadzenie pacjenta, medtody zabiegowe.
- 2 blok- grzybica w gabinecie podologicznym- zabiegi wspomagające wyleczenie w/w choroby, metody leczenia, preparaty wspomagające, profilaktyka po wyleczonej grzybicy. Rekonstrukcja płytki paznokciowej w przypadku wyleczonej grzybicy lub urazu mechanicznego- preparaty, metodyka.
- 3 blok- choroby wirusowe w gabinecie podologicznym. Różnicowanie wirusa HPV, rodzaje HPV, metody leczenia stosowane w podologii, preparaty pozabiegowe. Prawidłowa ścieżka pozabiegowa.
- 4 blok- badanie mikologiczne. Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badania oraz odpowiednie pobranie materiału do badania. Współpraca z laboratorium.

Zajęcia prowadzone są przez podologa posiadającego wieloletni staż pracy w gabinecie podologicznym.

Programy szkoleń są programami autorskimi, stanowią własność intelektualną Kosmetycznego Centrum Szkoleniowego AMBER i jako takie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o "Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od Organizatora niezależnych.Jeżeli dane zagadnienie stanowi dla ciebie problem, masz wątpliwości, nie do końca masz wypracowaną prawidłową technikę.
Skorzystaj ze: „Szkoleń Szytych Na Miarę”