• sprawdź naszą ofertę szkoleń
  Uczymy praktycznie
  Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta
  Szyjemy szkolenia na miarę
  • roczna szkoła kosmetyczna
  Autorskie programy
  Doświadczony zespół dydaktyków
  Nowoczesne wyposażone pracownie
  • dofinansowania
  Pomagamy we wszelkich formalnościach
  Dofinansowanie z BUR, KFS, EFS, PARP
  Od 80% do 100% dofinansowania
 •  
 • Kim jesteśmy?
 •  
 • „Zadowolony klient, wysoka jakość usług szkoleniowych” - to misja i motto wszelkich naszych działań szkoleniowych i badawczych.
  Centrum Szkoleniowo-Badawcze AMBER ACADEMY - Prywatna Szkoła Grzegorz Ambroży jest placówką, która kontynuuje działalność założonego w 2007r. Centrum Kosmetycznego AMBER ACADEMY. Zmiana nazwy została podyktowana poszerzeniem naszych działań o badania naukowe.

  Nadal wyróżnia nas:
  • wysoka jakość oferowanych usług szkoleniowych
  • przystępne ceny
  • sprawny system obsługi klientów i budowanie stałych relacji z naszymi klientami
  • kompetencje pracowników
  Nasza oferta obejmuje ROCZNĄ SZKOŁĘ KOSMETYCZNĄ, szkolenia z kosmetyki i kosmetologii, fryzjerstwa, promocji zdrowia oraz szkolenia wspierające biznes.
 •  
 • Szkolenia kierujemy do wszystkich, którzy chcą się realizować zawodowo w szeroko pojętej branży beuaty. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy zdobycia rzetelnej wiedzy i umiejętności dzięki prowadzeniu zajęć w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów.

  Szkolimy przede wszystkim praktycznie, a także przygotowujemy do prowadzenia własnego biznesu. Nasza placówka daje wiele możliwości. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

  Aktualnie proponowane szkolenia to nie wszystko co można znaleźć w naszej ofercie. Na życzenie jesteśmy gotowi przeprowadzić szkolenia zamknięte dostosowane swoim zakresem do potrzeb zamawiającego, czyli SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ.

  Uczestniczymy w projektach finansowanych z środków Unii Europejskiej. Współpracujemy z instytucjami rynku pracy.
 • Jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Rybnika w pozycji E IV-4320/00002/11.
  Działalność edukacyjną prowadzimy na podstawie statutu opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910).
  Nasze szkolenia realizowane są w formie kursów określonych w art. 117 ust.1a pkt.5 ww. ustawy, po których wydajemy zaświadczenia zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).
 • Nasza placówka jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Nasz numer RSPO - 127682 , nasz REGON - 361805043

  Baza RSPO - Ogólnodostępny Internetowy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEN.
 • Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - nr wpisu 2.24/00048/2022, co umożliwia nam współpracę z powiatowymi urzędami pracy i realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych.

  Baza RIS - to powszechnie dostępny Internetowy Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP. • Jakość naszych usług potwierdza Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych w zakresie zdrowia i medycyny.