• sprawdź naszą ofertę szkoleń
  Uczymy praktycznie
  Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta
  Szyjemy szkolenia na miarę
  • roczna szkoła kosmetyczna
  Autorskie programy
  Doświadczony zespół dydaktyków
  Nowoczesne wyposażone pracownie
  • dofinansowania
  Pomagamy we wszelkich formalnościach
  Dofinansowanie z BUR, KFS, EFS, PARP
  Od 80% do 100% dofinansowania
 •  
 • Co możesz zyskać?
 •  
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Centrum Szkoleniowo-Badawcze - AMBER ACADEMY Prywatna Szkoła Grzegorz Ambroży, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00235/2013.

Daje nam to możliwość współpracy z powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy społecznej w zakresie realizowania szkoleń, które są dofinansowane ze środków publicznych.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
  Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 •  
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

  O dofinansowanie z KFS należy się starać w PUP właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.

  Szczegółowe informacje o tym czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) oraz o wysokości środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dany rok i zasadach ich podziału znajdują się na stronie internetowej MRPiT | Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Jeżeli jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszeniem kompetencji zawodowych swoich pracowników skorzystaj z możliwości jakie daje KFS.
Pomożemy w przygotowaniu wniosku do PUP.


Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisywać się na szkolenia lub zamawiać usługi doradcze.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Wszelkich informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych znajdziesz w serwisie informacyjnym, dostępnym pod adresem: www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Aby otrzymać wsparcie z BUR należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z BUR?

Najlepiej zgłoś się do nas!
 • Udzielimy niezbędnych informacji
 • Pomożemy przygotować dokumenty
 • Przeprowadzimy Cię przez cały proces związany z pozyskaniem środków na szkolenie i jego realizację
NASZA OFERTA W BUR